Polityka prywatności zgodna z RODO

Polityka prywatności zgodna z RODO


Pragniemy poinformować że:

  • Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Szkoła Jazdy “JACEK” Katowice z siedzibą przy ul. Wojciecha 9 40-474 Katowice, tel.: 601356806, poczta elektroniczna: ukar850@interia.pl
  • Celem zbierania danych jest przedstawienie oferty kursu na prawo jazdy lub jazd doszkalających.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przesłania oferty kursu na prawo jazdy lub jazd doszkalających. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przesłanie oferty, przeprowadzenie szkolenia kandydata na kierowcę.
  • Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  • Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
  • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat, licząc od daty zakończenia lub przerwania szkolenia.

Szukasz oferty kursu na prawo jazdy w Katowicach?

Zobacz naszą ofertę